ⓒ 2018 Hue Medicine. 

진료안내

평    일 : 08:30 ~ 18:00 (야간진료 잠정중단)

토요일 : 08:30 ~ 15:00

진료문의 : 032.437.5111

오시는 길

인천광역시 남동구 인하로 497-5 푸른메디컬빌딩 8층 

(인천지하철 1호선 인천터미널역 2번 출구 롯데백화점 맞은편)

INSTAGRAM

                  인천광역시 남동구 인하로 497-5(구월동) 푸른세상안과빌딩 8층  ㅣ 032.437.5111  ㅣ  사업자등록번호 : 131-92-42992